Kulturen ger sig av till byarna i Nyland – ge anbud på innehåll!

Utvecklingsuppgiften Kultur i byn för kulturverksamhet i Nyland öppnar ett öppet anbudsförfarande för konstnärer och professionella i den kreativa branschen, som kan erbjuda kulturella och konstnärliga innehåll för 1 500 euro åt kommunerna.

Produktionerna genomförs i byar och kommunernas tätorter i Nyland. Det primära området är Västra och Mellersta Nyland, men även Östra Nyland kan erbjudas innehåll. Helsingfors, Vanda och Esbo ingår inte i området.

Syftet med förfarandet är att erbjuda mångsidig kulturell verksamhet av hög kvalitet för byar, tätorter och mindre kommuner. Har du en idé på ett evenemang eller en aktivitet som du skulle vilja erbjuda invånarna i byarna? Vi söker särskilt efter sådana konstnärliga och kulturella innehåll som inspirerar invånare i olika ålder att göra saker, titta och lyssna samt träffa varandra.

– Vi testar samtidigt en ny modell för upphandling av kulturella aktiviteter, ett omvänt anbudsförfarande. Det är fråga om en köptjänst, inte ett bidrag från kommunen eller uppdrag under arbetsförhållande. Priset på tjänsten som köps har fastställts i förväg. Anbudsgivarna konkurrerar således med tjänstens innehåll och kvalitet. En liknande modell har realiserats inom kultursektorn till exempel i Joensuu och S:t Michel där även responsen från aktörerna i den kreativa branschen har varit god, berättar Sari Hilska, utvecklingskoordinator.

– Vi letar efter enskilda evenemang, men även efter serier av sådana eller turnéer, som kan upprepas på identiskt sätt eller med mindre ändringar i olika byar eller tätorter i flera kommuner. Vi letar särskilt efter innehåll som kan förverkligas på olika platser såsom byagårdar och sommartorg i byar och kommuner, fortsätter Hilska.

Ge anbud på innehåll senast den 2 maj

Anbudsgivarna kan vara professionella i konst- eller kulturbranschen, till exempel enskilda konstnärer eller konstnärsgrupper, som sysselsätter sig själva, eller föreningar, andelslag och företag.

Anbuden ska ges 7.4–2.5.2022.

Kommunerna köper innehåll för sommar- och höstsäsongen 2022. Valet av köptjänster avgörs i maj. Valen i fråga kan kompletteras senare.

Anvisningar och en anbudsblankett har publicerats på webbplatsen: Kultur i byn

Mer information:

Sari Hilska, utvecklingskoordinator, utvecklingsuppgiften Kultur i byn för Nyland, tfn 040 482 2004, sari.hilska@porvoo.fi, www.porvoo.fi/kulttuuri-kylassa