Korsmalms avfallsstation har förlängt sina öppethållningstider över sommaren

Korsmalms avfallsstation (Sanatorievägen 83, 07800 Lappträsk) är också öppen på tisdagar i juni, juli och augusti kl 16-19. Det är frågan om prövning av öppethållningstider. Utöver detta är avfallsstationen öppen på lördagar kl 9-14 som vanligt. Till avfallsstationen kan hämtas max ett släpvagnslass sorterat avfall, som inte kan placeras bland hushållsavfall.