Kommuninfo oktober 2022

Kommuninfo innehåller grundläggande information och aktuella ämnen om kommunens verksamhet. Vårt mål är att skicka en liknande info i pappersform till alla hem, så att den når så många som möjligt.

Du kan läsa informationsbladet som delats ut till hemmen här (texten på svenska efter den finska texten): Kommuninfo oktober 2022