Företagare, svara och påverka – Kommunbarometern 2024 -enkäten är öppen till 1.4.

Företagarna i Finland kartlägger företagarnas åsikter om sin hemkommuns företagarvänlighet, framgångar och utvecklingsbehov. För att resultaten verkligen ska återspegla företagarnas åsikter är det viktigt att varje företagare berättar sina åsikter.

Varför är det viktig att svara på enkäten?

  • Du har möjlighet att ge feedback och utvärdera din kommuns verksamhet: Vad fungerar bra och vad behöver förbättras?
  • Kommunerna får viktig feedback om sin verksamhet, inklusive betydelsen av offentliga upphandlingar för företagare.
  • Företagarföreningarna får information om vilka frågor de behöver påverka på sina medlemmars vägnar i kommunen.
  • Kommuner och de företagsserviceföretag som betjänar dem får viktig feedback från företagare om de tjänster de tillhandahåller.
  • För att företagarnas åsikter ska synas tydligt i resultaten är det viktigt att varje företagare delar sin synpunkt.

Svara och påverka

Du kan svara på enkäten fram till den 1 april. Enkäten kan besvaras på finska, svenska eller engelska. Resultaten från Kommunbarometern offentliggörs i samband med Kommunalstyrans seminarium i Åbo den 14 maj 2024.

Svara på enkäten