Inlämningen av tävlingsbidragen till idétävlingen är avslutad

Inlämningen av tävlingsbidrag för idétävlingen av Lappträsk kyrkbyns centrum och strandområden avslutades fredagen den 17.3.2023.

Bland bidragen fanns några mycket intressanta arbeten av hög arkitektonisk kvalitet som juryn kommer att börja arbeta med nästa vecka. Idétävlingen hade en anmärkningsvärd popularitet, med cirka 50 bidrag. Bidragen kan granskas och kommenteras på Lappträsk kommuns webbplats under rubriken Idétävling.

*OBS* Tidsplanen har ändrats och tävlingsbidragen kommer att vara för påseende mellan tiden 29.3.-28.4.2023. Allmänhetens kommentarer till tävlingsbidragen kommer att vidarebefordras till juryn.