Info angående folk som anländer från Ukraina

Rysslands attack mot Ukraina har lett till att ukrainare på många ställen flyr kriget utomlands. Ukrainare som flyr från den ryska attacken anländer också till Lappträsk kommun. Lappträsk kommun har i detta skede inte tagit någon aktiv roll när det gäller att ta emot flyktingar, men övervakar aktivt situationen. För närvarande är det möjligt för ukrainare att resa in i landet med ett pass och stanna i tre månader, så det är möjligt att bo hos släktingar, vänner eller andra privatpersoner.

Om ukrainare anländer med transporter som organiseras av frivilliga, måste anländande ukrainare meddelas i förväg till migrationsverket enligt Migrationsverkets anvisningar. Formuläret för förhandsinformation finns här (endast på finska): https://migri.fi/-/usein-kysyttya-ukrainan-tilanteesta

För att hjälpa människor som har flytt från Ukraina införde EU ett direktiv om tillfälligt skydd den 4.3.2022. Genom att bevilja tillfälligt skydd kan ett begränsat antal personer erbjudas skydd genom en snabb och mindre besvärlig process än asylförfarandet. De som kommer till Finland måste ansöka om tillfälligt skydd hos polisen eller gränsmyndigheterna, på samma sätt som de skulle ansöka om asyl. Inrikesministeriet och Migrationsverket förbereder förfarandet för beviljande av tillfälligt skydd i praktiken och utarbetar riktlinjer för skyddsbehövande.

Enligt nuvarande uppgifter har personer som beviljats tillfälligt skydd rätt att stanna på mottagningscentret och att få de tjänster som mottagningscentret tillhandahåller. De får till exempel akut social- och hälsovårdstjänster. De kan också själva ordna sitt boende om de så önskar. Personer som får tillfälligt skydd har rätt att börja arbeta direkt.

Migrationsverket har utarbetat riktlinjer för ukrainare som anländer till Finland om hur man ansöker om asyl och stannar i Finland. Du kan läsa instruktionerna här (även på ukrainska): https://migri.fi/sv/-/anvisningar-till-dig-som-kommer-till-finland-fran-ukraina

Ansvarig för flyktingfrågor i Lappträsk kommun: Servicehandledare Heini Pekkola 044 4914771 / heini.pekkola@lapinjarvi.fi