Höjningar av statsunderstöden för reparation av enskilda vägar

Den nya förordningen gäller under tiden 1.1.2023-31.12.2025. Under dessa tre år kan väglag få statsunderstöd bland annat för att förbättra enskilda vägar med en större understödsprocent än för närvarande.

Maximibeloppen för statsunderstöd från och med den 1 januari 2023:

– sedvanliga vägförbättringsobjekt 50% → 70%

– de mest betydande broobjekten 75% → 85%

– överraskande reparationsobjekt till följd av naturförhållanden 75% → 85%

– färjeläge och bro som årligen monteras ner 80% → 85%, minst 80%

– vinterväg 65% → 70%

Ytterligare information:

Kaisa Kuukasjärvi, trafikråd, tfn 0295 342 030, kaisa.kuukasjarvi(at)gov.fi (21-30.12)

Susan Hindström, konsultativ tjänsteman, tfn 0295 342 104, susan.hindstrom(at)gov.fi (fr.o.m. 2.1.2023)

Statsrådet