Helle-biblioteken stängda 16.-17.5.2023 och 26.5.2023

Alla Helle-biblioteken (även de meröppna biblioteken) och deras gemensamma nätbibliotek Helle-Finna är stängda 16. – 17.5.2023 på grund av ändringsarbeten i bibliotekssystemet. Man kan då varken låna, förnya eller reservera material. Alla funktioner i nätbiblioteket och de elektroniska tjänster som är kopplade till detta är också ur funktion. Avbrottet börjar redan på måndag 15 maj kl 22.

Fredagen 26.5.2023 är Helle-biblioteken stängda på grund av personalens utbildningsdag. Då fungerar nätbiblioteket och de meröppna biblioteken normalt.