Fullmäktige sammanträder 11.12.2019 kl.18.00 på Församlingshemmet i Lappträsk kl. 18

Fullmäktige sammanträder 11.12.2019 kl.18.00 på Församlingshemmet i Lappträsk kl. 18

Fullmäktige i Lappträsk sammanträder onsdagen den 11.12.2019 med början kl. 18.00 i Församlingshemmet i Lappträsk, Lappträskvägen 24 b. Möteskallelsen är till påseende på kommunens webbplats.
Det justerade protokollet är framlagt till påseende måndagen 16.12.2019 i kommunkansliet kl. 09.00 – 17.00.

Lappträsk 4.12.2019
Sauli Silfvast
Fullmäktiges ordförande