Lappträsk Vårdhem Ab

Boendeservice och intensifierat boendeservice i hemlik miljö. Vårdare på plats dygnet runt. För psyk. rehabilitering samt gruppboende för åldringar med minnesstörningar.