Lapinjärven Hoitokoti Oy

Kodinomaista Ympärivuorokautista palveluasumista sekä tehostettua palveluasumista mielenteveys-ja päihdekuntoutujille, vanhuksille (muistisairaille) ja vammaisille.