Beviljande och utbetalning av stöd till ensamföretagare inleddes

I går fick Lappträsk kommun ett positivt beslut från Arbets- och näringsministeriet beträffande statligt stöd till ensamföretagare. Baserat på detta kommer vi att kunna fatta beslut och börja bevilja stöd till ensamföretagare.

De första besluten om att bevilja stöd har fattats idag. Stödet beviljades till 11 ensamföretagare. Stöd för dem som har fått ett positivt beslut kommer att betalas idag. Två negativa beslut fattades. Några ansökningar är under utredning och man strävar efter att fatta besluten om dessa så snart som möjligt.

Stödet till ensamföretagare kan ansökas t.o.m. den 31 augusti 2020. Stödet är ett engångsbelopp på 2 000 euro som beviljats ​​heltidsensamföretagare som kompensation för inkomstförluster som orsakats av coronaviruset. Mer detaljerade villkor för beviljande av stödet och ansökningsformulär hittar du här: https://www.lapinjarvi.fi/sv/arbete-och-foretag/naringstjanster-och-foretagsverksamhet/stod-till-ensamforetagare/