Porvoonseudun Musiikkiopisto tiedottaa 22.4.2021: Opetusta avataan lisää

Opetusjärjestelyt 26.4. alkaen  Yksilöopetus kaikkien 2008 ja sen jälkeen syntyneiden yksilöopetus jatkuu lähiopetuksena, tunneilla läsnä vain oppilas ja opettaja, tarvittaessa säestäjä myös 2007 ja sitä ennen syntyneet perusopetuksen oppilaat (sisäänpääsytestin kautta valitut) palaavat lähiopetukseen ma  26.4.2021 alkaen -kaikkien muiden 2007 ja sitä ennen syntyneiden oppilaiden opetus jatkuu etäopetuksena edelleen opetusta voidaan toteuttaa myös eri sopimuskuntien … Lue lisää

Haemme Hilda Käkikosken koululle: Erityisluokanopettaja

Hilda Käkikosken koulussa on haettavana erityisluokanopettajan virka. Luokka on tarkoitettu 0-6-luokkalaisille, erityisen tuen piirissä opiskeleville oppilaille. Erityisluokanopettaja työskentelee yhdessä koulunkäynninohjaajan kanssa. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Vakinaista virkaa täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päättyessä. Kelpoisuuden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Tarvittaessa virka voidaan täyttää määräaikaisesti … Lue lisää

Kuntavaalien ehdokaslistojen jättäminen

13.6.2021 toimitettavissa kuntavaaleissa valitaan elokuussa 2021 alkavaksi nelivuotiskaudeksi 21 valtuutettua Lapinjärven kunnan valtuustoon. Lisäksi valitaan varavaltuutettuja jokaisen kuntavaaleissa esiintyneen puolueen, vaaliliiton ja yhteislistan ensimmäisistä valitsematta jääneistä ehdokkaista sama määrä kuin valtuutettuja, kuitenkin vähintään kaksi. Yhteislistan ulkopuolella olleen valitsijayhdistyksen ehdokkaana valitulla ei ole varavaltuutettua. Puolueiden ja valitsijayhdistysten hakemukset ehdokaslistojen julkaisemiseksi sekä ilmoitukset vaaliliitoista ja yhteislistoista on … Lue lisää

Harrastusvuorojen peruminen ja harrastustilojen sulkeminen 15.4.-28.4.2021

Korona-epidemiaan (COVID-19) perustuen on tarpeen rajoittaa harrastustoimintaa ja sulkea kunnan hallinnoimia harrastustiloja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt suljettaviksi 31.3.2021 tekemällään päätöksellä yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat asiakkailta ja osallistujilta. Tämä määräys estää harrastustoiminnan järjestämisen Lapinjärven kunnan hallinnoimissa tiloissa. Tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien … Lue lisää

Nuorisotilan sulkeminen 15.4.-28.4.2021

Korona-virus (COVID-19) leviää Suomessa edelleen. Viruksen ehkäisevistä toimenpiteistä on linjattu kunnan johtoryhmässä 6.4.2021 siten, että nuorisotila suljetaan 28.4.2021 saakka Etelä-Suomen aluehallintoviraston 31.3.2021 tekemien päätösten perusteella. Viranhaltijapäätös: NUORISOTILAN SULKEMINEN

Kirjastojen sulkeminen Lapinjärvellä 1.4.-28.4.2021

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 31.3.2021 tehnyt päätöksen, joka velvoittaa Hel-singin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueen toimijoita varmistamaan yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa, että henkilöiden väliset lähikontaktit voidaan tosiasiallisesti välttää. Päätös koskee seuraavia toimijoita: yksityiset yhteisöt, säätiöt ja muut oikeushenkilöt, yksityiset elinkeinonharjoittajat, kunnat ja kuntayhtymät, uskonnolliset yhdyskunnat ja julkisoikeudelliset laitokset. Määräys on … Lue lisää

Kielto järjestää harrastustoimintaa, yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia 15.4.-28.4.2021

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut (31.3.2021) määräyksen, jossa se kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotilois-sa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Sisätiloissa ja alu-eellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan kuitenkin järjestää yleisötilai-suuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 6 (kuusi) henki-löä edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen … Lue lisää

LASTEN HARRASTUSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN 15.4.-28.4.2021

Etelä-Suomen aluehallintovirasto on antanut (31.3.2021) määräyksen, jossa se kieltää tartuntatautilain 58 §:n 1 momentin nojalla Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin kuntien alueilla kaikki sisä- ja ulkotilois-sa järjestettävät yleisötilaisuudet ja yleiset kokoukset. Tämän linjauksen perusteella sisätiloissa voidaan kuitenkin järjestää vuonna 2008 ja sitä myöhemmin syntyneille lapsille ohjattua harrastustoimintaa. Viranhaltijapäätös: LASTEN HARRASTUSTOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN

Erityisluokanopettajan viran hakua on jatkettu ja hakuaika päättyy 21.4.2021 klo 12.00.

Hakuaika:                              24.3.2021-21.4.2021 Työ alkaa:                             1.8.2021 Palvelussuhteen tyyppi: vakituinen Palkka:                                 OVTES Työn luonne:                          kokoaikatyö Tehtäväalue:                          erityisopetus Hilda Käkikosken koulussa on haettavana erityisluokanopettajan virka. Luokka on tarkoitettu 0-6-luokkalaisille, erityisen tuen piirissä opiskeleville oppilaille. Erityisluokanopettaja työskentelee yhdessä koulunkäynninohjaajan kanssa. Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Vakinaista virkaa täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät … Lue lisää