Matti Viren Oy:n maa-aineslupa

Maa-aineslain mukainen päätös / maa-aineslupa Matti Viren Oy Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 8.10.2020 § 61 tehnyt päätöksen maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen maa-ainesluvan myöntämisestä Matti Viren Oy:lle Lapinjärvelle Porlammin kylään. Maa-ainesten ottamisalue on kiinteistöjen Santala RN:o 407-409-12-8 ja Santala 2 407-409-12-35 alueella Porlammilla, osoite Porlammintie 691. Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 16.10.–23.11.2020 Lapinjärven … Lue lisää Matti Viren Oy:n maa-aineslupa