Kontaktuppgifter

Byråsekreterare

Anne Hildén
019 510 8629

Ekonomiplanerare

Christina Bosas
044 709 5874
Lapinjärventie 20 A, Lapinjärvi

Personalsekreterare

Christina Komu
019 510 8623

Tf kommunikationsassistent

Heidi Norra
044 758 6819

Näringssekreterare

Jonna Nygård
044 720 8697

ICT-ansvarig

Sinikka Mickos
019 510 8625

Förvaltningsdirektör

Susanne Sjöblom
019 510 8631
Lappträskvägen 20 A, Lappträsk

Projektledare

Tanja Pöyhönen
044 753 5314
Lapinjärventie 20 a, 07800 Lapinjärvi

Kommundirektör

Tiina Heikka
044 720 8686
Lappträskvägen 20 A, Lappträsk

Kommundirektör

Tiina Heikka
044 720 8686
Lappträskvägen 20 A, Lappträsk

Förvaltningsdirektör

Susanne Sjöblom
019 510 8631
Lappträskvägen 20 A, Lappträsk

Teknisk direktör

Maria Luoma-aho
044 720 8652
Lapinjarventie 20 A, 07800 Lapinjärvi

tf Välfärdsdirektör

Tiia Gustavson
050 432 6228
Lappträskvägen 20 A, 07800 Lappträsk