Emmi Ollas – Näringslivs- och sysselsättningskoordinator

044 773 6505
emmi.ollas@lapinjarvi.fi