Heidi Kerminen – Förperson för hemvården / kundservice

050 3689284
heidi.kerminen@mehilainen.fi