Piritta Maho – Mehiläinen Lappträsk Ab/ chef för enheten

050 5606421
piritta.maho@mehilainen.fi