Axel Malén – Näringslivs- och kommunikationssekreterare

044 773 6505
axel.malen@lapinjarvi.fi