Pia Kokko – Bildnings- och välfärdsdirektör

050 543 9522
pia.kokko@lapinjarvi.fi