Susanne Sjöblom – Förvaltningsdirektör

019 510 8631
susanne.sjoblom@lapinjarvi.fi