Susanne Sjöblom – Förvaltningsdirektör

040 577 5336
susanne.sjoblom@lapinjarvi.fi