Ab Närpes Trä & Metall

Servicepunkt: reparationer av släpvagnar och sopbilar