Noviak Oy

Kloak service, Slambrunns tömmning och reningsverk, Avlopps spolning med tryck, Hus kloak pumps service, Tvätt av pumpar ock pumpsstationer, Service av LBS ock andra