Uf Framåt rf i Lappträsk

Ungdomsförening i Norrby – Kyrkoby med verksamhet på föreningshuset Wasargård, Nystugavägen 22.