Sångargillet i Lappträsk rf

Manskör som fungerar som håller sina övningar måndagar kl. 18.30 på Kapellby skola. Övningarna hålls som en kurs i MI:s regi.
Vi tar kontinuerligt in intresserade sångare, kontakta dirigenten Jan-Erik Slätis 0400-327610 eller körens ordförande Sten Frondén 040-153 1133