Lapinjärven BluesRock Yhdistys ry

Föreningen upprätthåller och utvecklar musik- och annan kulturverksamhet för alla åldrar i Lappträsk. Vi ordnar musik- och fritidstillställningar med egen stil, hög kvalitet och hög rolighetsfaktor. BluesRock-föreningen är arrangör för Lapinjärven Kesäteatteri. Föreningen har en egen orkester, The BRand. Vi samarbetar med andra föreningar och samfund i fråga om tillställningarna. Nya medlemmar är välkomna!