Matti Viren Oy:n maa-aineslupa

Maa-aineslain mukainen päätös / maa-aineslupa Matti Viren Oy

Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 8.10.2020 § 61 tehnyt päätöksen maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaisen maa-ainesluvan myöntämisestä Matti Viren Oy:lle Lapinjärvelle Porlammin kylään.

Maa-ainesten ottamisalue on kiinteistöjen Santala RN:o 407-409-12-8 ja Santala 2 407-409-12-35 alueella Porlammilla, osoite Porlammintie 691.

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 16.10.–23.11.2020 Lapinjärven kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.lapinjarvi.fi. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 23.10.2020.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 23.11.2020.

 Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Maija Lehtomäki, puh. 040 777 3460, sähköposti: maija.lehtomaki@loviisa.fi.

Pöytäkirjan liite