Ympäristönsuojelulain mukainen päätös / meluilmoitus

Loviisan kaupungin ympäristönsuojelutarkastaja on 26.11.2020 tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta Porlammin kartanon tekemästä ilmoituksesta, joka koskee melua aiheuttavaa tilapäistä murskaustyötä. Päätös mahdollistaa toiminnan aloittamista mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Työalue sijaitsee Porlammin kartanon alueella, Lapinjärvellä, Mäkijärventien varrella, alueella missä harjoitetaan maa- ainesten ottoa.

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 27.11.2020–4.1.2021 Loviisan kaupungin verkkosivuilla osoitteessa www.loviisa.fi. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 4.12.2020.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 4.1.2021.

 Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Maud Östman, puh. 0440 555 413, sähköposti: etunimi.sukunimi@loviisa.fi.

päätös 26.11.2020_Porlammin kartano