Ympäristönsuojelulain mukainen päätös / meluilmoitus

Loviisan kaupungin ympäristöpäällikkö on 18.7.2022 tehnyt päätöksen (YL-12-434-2022-7) ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §: n mukaisesta Lapinjärven kunnan tekemästä ilmoituksesta, joka koskee tilapäistä melua aiheuttavaa tapahtumaa. Päätös mahdollistaa tapahtuman järjestämisen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Melua aiheuttavat Lukkarinpuistossa osoitteessa Lukkarinpolku 1-3 järjestettävät elokuvanäytökset ja musiikkitapahtuma perjantaina 12.8.2022 ja lauantaina 13.8.2022.

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 20.7.–26.8.2022 Lapinjärven kunnan v erkkosivuilla osoitteessa www.lapinjarvi.fi. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 27.7.2022.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 26.8.2022.

Lisätietoja antaa ympäristöpäällikkö Heidi Lyytikäinen, puh. 0440 555 373, sähköposti: etunimi.sukunimi@loviisa.fi.

Päätös 18.7.2022 Puistofestarit Lapinjärvi