Ilmoita kompostoinnista 1.1.2023 mennessä

Kompostointi-ilmoituslomake on julkaistu Kymen jätelautakunnan nettisivuilla.

Ilmoita kompostoinnista jätehuoltoviranomaiselle, kun kompostoit keittiössä syntyvät biojätteet asuinkiinteistöllä. Ilmoitusvelvollisuus koskee myös vapaa-ajan kiinteistöjä ja perustuu jätelainsäädäntöön. Pelkän puutarhajätteen kompostoinnista ei tehdä ilmoitusta. Kompostointi-ilmoituslomake löytyy Asiointi – Kymen jätelautakunta (kymenjatelautakunta.fi)

Saapuneiden ilmoitusten käsittely aloitetaan syksyllä 2022. Ilmoituksissa annetut tiedot tallennetaan jätehuoltoviranomaisen kompostointirekisteriin. Rekisterin avulla seurataan jätteiden hyötykäyttöä ja voidaan raportoida tietoja eteenpäin esim. valtion viranomaisille jätelain mukaisesti.

Uudet jätetaksat voimaan 1.7.2022

Kymen jätelautakunta päätti kokouksessaan 25.5. uudet jätetaksat 1.7.2022 alkaen. Taksat koskevat jätteenkuljetuksia Kouvolan, Iitin, Kotkan ja Mäntyharjun alueella sekä Keltakankaan jätekeskuksen vastaanottomaksutaksaa.

Loppujäteastioiden tyhjennystaksat nousevat keskimäärin 7,0 – 8,4 %. Korotukset johtuvat polttoainekustannusten ja muun yleisen kustannustason noususta. Uudet taksat löytyvät Kymen jätelautakunta 25.5.2022 pöytäkirja – Kymen jätelautakunta (kymenjatelautakunta.fi) Taksoja tarkistetaan seuraavan kerran jo vuodenvaihteessa, jotta pystytään reagoimaan mahdollisiin kustannusten muutoksiin suuntaan tai toiseen.

Jätehuoltomääräyksiä päivitetään – Tyhjennysvälit joustavammiksi

Kymen jätelautakunnan jätehuoltomääräysten päivittäminen on työn alla. Tavoitteena on saada määräysluonnos nähtäville syksyllä ja uudet määräykset voimaan 1.1.2023. Uudistuksen syynä on jätelainsäädännön muutokset. Myös loppu- ja biojäteastioiden tyhjennysvälien pituuden valintaa halutaan saada hieman aikaisempaa joustavammaksi.

Biojätteiden erilliskeräys omakotitaloille – Kompostointi on suositeltava vaihtoehto

Biojätteiden erilliskeräys omakoti- ja paritaloista alkaa jätelain nojalla Kouvolan, Kotkan ja Haminan keskustaajamissa näillä näkymin 1.5.2024. Jätehuoltomääräysten uudistuksen yhteydessä erilliskeräysvelvoitetta voidaan myöhemmin laajentaa myös pienempiin taajamiin. Biojäteastia voi olla oma tai useamman kiinteistön yhteinen.

Mikäli kompostoit biojätteesi itse tai naapureiden yhteisessä kompostorissa, sinun ei tarvitse liittyä erilliskeräykseen. Kymenlaakson Jäte Oy:ltä saa tarvittaessa kompostointineuvontaa. Jätehuolto- tai ympäristönsuojeluviranomainen voi tehdä kompostointitarkastuksia.

Lisätietoja:

Katja Kangas, jätehuoltopäällikkö, puh. 020 615 8143, katja.kangas(at)kouvola.fi, www.kymenjatelautakunta.fi