Ympäristönsuojelulain mukainen päätös ilmoituksenvaraisesta eläinsuojasta

Loviisan kaupungin ympäristönsuojelutarkastaja on 3.6.2022 tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 115 §:n mukaisesta Maataousyhtymä Järvinen Aaro, Oskar ja Riitta tekemästä ilmoituksesta, joka koskee eläinsuojaa. Kyse on uudesta lypsylehmä ja vasikka navetasta. Päätös mahdollistaa toiminnan aloittamisen mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Toiminnan sijoituspaikka on Kumpulankuja 53, 07820 Porlammi, kiinteistöllä 470-409-32-59, Lapinjärvellä.

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 6.6-18.7.2022 Lapinjärven kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.lapinjarvi.fi. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 13.6.2022.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 18.7.2022.

 Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Maija Lehtomäki, puh. 040- 777 3460, sähköposti: etunimi.sukunimi@loviisa.fi.

Lupapäätös Järvinen 3.6.2022

Liite 3 Yleiskuvaus

Liite 4 Sijaintikartta Kumpula

Liite 5 Järvinen_asema

Liite 6 Järvinen_pihatto

Liite 7 Järvinen_vasikkala

Liite 8 Järvinen_lantala

Liite 9 Järvinen_ls

Liite 10Lantamäärälaskelma

Liite 11 Järvinen_biokaasureaktori

Liite 12 Biokaasulaistksen suunnitelma kuulutukseen

Liite 13ARK_Biokaasulaitos Asemointiluonnos

Liite 14 Järvinen_laakasiilo

Liite 15 Lisäselvitys hakemukseen 27.4.2022

Liite 16 Vastine muistutukseen 3.5.2022_Hävitetty