Viranhaltijapäätös: Ulkoharrastuspaikkojen käyttö 14.4.2021 saakka

Korona-epidemiaan (COVID-19) perustuen on ollut tarpeen rajoittaa kunnan liikuntatilojen käyttöä sekä sisällä että ulkona. Kunnan johto-ryhmässä on linjattu 15.3.2021 ulkoliikuntatilojen käytöstä seuraavaa: käyttäjillä on velvollisuus järjestää toimintansa ulkotiloissa siten, että on tosiallinen mahdollisuus pitää turvavälit. Etelä-Suomen aluehallintovi-raston 11.3.2021 tekemän päätöksen mukaan alueellisesti rajatuissa ulkotiloissa voidaan järjestää yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia, joihin osallistuu enintään 6 (kuusi) henkilöä, edellyttäen, että turvallisuus niissä voidaan varmistaa noudattaen opetus- ja kulttuuriministeriön ja Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen 21.9.2020 antamaa ohjetta. Tämä päätös on voimassa 14.4.2021 saakka.

Viranhaltijapäätös:

 

Sivistystoimenjohtaja § 24 / 2021: Ulkoharrastuspaikkojen käyttö