Viranhaltijapäätös: Jatkopäätös / kirjastojen sulkeminen Lapinjärvellä

Valtioneuvosto päätti kokouksessaan 1.3.2021 julistaa Suomeen poikkeusolot koronapanemian kiihtymisen takia. Poikkeusolot tulivat voimaan heti. Valtioneuvoston tavoitteena on rajoittaa sosiaalisia kontakteja, millä pyritään hidastamaan epidemiaa. Tämän lisäksi Etelä-Suomen aluehallintovirasto on 11.3.2021 tehnyt päätöksen, joka velvoittaa Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) alueen toimijoita varmistamaan yleisölle avoimissa tai rajatun asiakas- tai osallistujapiirin oleskeluun tarkoitetuissa tiloissa, että henkilöiden väliset lähikontaktit voi-daan tosiasiallisesti välttää. Päätökset (ESAVI/8563/2021 ja ESAVI/8564/2021) ovat voimassa ajalla 15.3.-14.4.2021. Tämän pohjalta Lapinjärven kunnan johtoryhmässä on linjattu, että kunnan kirjastotilat suljetaan edelleen ulkopuoliselta käytöltä ajalla 1.-14.4.2021 ja että toimintaa jatketaan etäpalveluna. Kirjastojen sulkemisen tavoitteena on ehkäistä koronatartuntojen etenemistä. THL:n mukaan koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisara- ja kosketustartuntana, kun henkilö yskii tai aivastaa. Olennainen leviämistä estävä toimenpide on sosiaalisten kontaktien välttäminen. Kirjastopalvelut tarjoavat paikan ihmisten kohtaamisille ja kanssakäymiselle. Virusepidemiaan (COVID-19) liittyen on tarpeen rajoittaa ihmisten kanssakäymistä.

Viranhaltijapäätös § 25 / 2021:

Viranhaltijapäätös: Jatkopäätös / kirjastojen sulkeminen Lapinjärvellä