Viranhaltijapäätös: Harrastustoiminnan kieltäminen ja sisäharjoittelutilojen sulkeminen 14.4.2021 saakka

Korona-epidemiaan (COVID-19) perustuen on tarpeen rajoittaa harras-tustoimintaa ja sulkea kunnan hallinnoimia harrastustiloja. Etelä-Suomen aluehallintovirasto on määrännyt suljettaviksi 11.3.2021 tekemällään päätöksellä yleisölle avoimet tai rajatun asiakas- tai osallistuja-piirin oleskeluun tarkoitetut asiakas-, osallistuja- ja odotustilat asiakkailta ja osallistujilta. Tämä määräys estää harrastustoiminnan järjestämisen Lapinjärven kunnan hallinnoimissa tiloissa. Tiloja voidaan kuitenkin käyttää vuonna 2008 syntyneiden ja sitä nuorempien lasten ohjattuun harrastustoimintaan. Päätös on voimassa 14.4.2021 saakka.

Viranhaltijapäätös

15.3.2021 Sivistystoimenjohtaja § 23 / 2021 Harrastustoiminnan kieltäminen ja sisäharjoittelutilojen sulkeminen