Blankett för tomtreservering

När en lämplig tomt har hittats görs en skriftlig tomtreservering med denna blankett. Reserveringsavgiften är 100 euro som faktureras separat. Reserveringsavgiften återbetalas inte även om byggprojektet upphör. Reserveringstiden är 6 månader, under vilken ett bygglov måste ansökas.