Ramboll Finland Oy on jättänyt rakennuslupahakemuksen

Ramboll Finland Oy on jättänyt maankäyttö- ja rakennuslain 125. §:n mukaisen rakennuslupahakemuksen 407-2023-10 koskien kiinteistöllä 407-405-7-130 (Suurniityntie, 07800 Lapinjärvi) sijaitsevan uuden puhdistamon rakentamista.

Hakemus kuulutetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65 § mukaisesti.

Hakemuksen johdosta asianosaisilla on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65 §:n nojalla tilaisuus muistutuksen tekoon. Mahdolliset muistutukset on jätettävä 15.9.2023 klo 16.00 mennessä Lovinfoon, Mariankatu 12 A, 07900 Loviisa, sähköpostitse lovinfo@loviisa.fi tai kirjeitse osoitteeseen Loviisan kaupunki, Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus, rakennusvalvonta, Degerbynkatu 21, PL 77, 07901 Loviisa.

Kuulutus ja asiakirjat pidetään nähtävillä 25.8.-15.9.2023 Lapinjärven kunnan ilmoitustaululla osoitteessa Lapinjärventie 20 A ja www.lainjarvi.fi.

Loviisassa 25.8.2023

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Hakemus_Lapinjärvi_Ansökan_Lappträsk