Meluilmoitus / Destia Oy

Kuulutus

Loviisan kaupungin ympäristönsuojeluun on toimitettu ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukainen ilmoitus
tilapäistä melua tai tärinää aiheuttavasta työstä.

Ilmoittaja

Destia Oy, Kisällintie 12, 01730 Vantaa
yhteyshenkilö Ismo Kemppainen, puh. 040 757 6591

Toiminnan sijainti

Silta (U-2491) Porlammilla, Lapinjärvellä, joka sijaitsee kohdassa missä maantie 1751 (Myrskylä-Porlammi) ylittää
Koskenkylän joen.

Melupäästöjä aiheuttavat mm. vesipiikkauskalusto. Vesipiikkaustyötä tehdään kahdessa vaiheessa, noin 5 päivää
touko-kesäkuussa 2021 ja noin 5 päivää noin kuukausi myöhemmin.

Kuulutus pidetään nähtävillä 15.-23.3.2021 ilmoitustaululla Lapinjärven kunnan verkkosivustolla www.lapinjarvi.fi.

Ilmoituksen johdosta on asianosaisilla, eli niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, tilaisuus muistutuksen
tekoon. Muilla kuin asianosaisilla on oikeus ilmaista mielipiteensä.

Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on 23.3.2021 mennessä toimitettava sähköisesti osoitteella
ymparisto@loviisa.fi tai postitse osoitteeseen Loviisan kaupunki, rakennus- ja ympäristölautakunta, PL 77, 07901
Loviisa.

Loviisan kaupungin ympäristönsuojeluviranomainen tekee ilmoituksen johdosta ympäristönsuojelulain mukaisen
päätöksen.

Lisätietoja asian käsittelystä antaa ympäristönsuojelutarkastaja Maud Östman, puh. 0440 555 413, sähköposti
maud.ostman@loviisa.fi.

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Ilmoitus melua ja tärinää aiheuttavasta toiminnasta