Maa-aineslupa Matti Viren Oy

Maa-aineslain mukainen päätös / toiminnan aloittaminen Matti Viren Oy

Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 5.11.2020 § 71 tehnyt päätöksen maa-aineslain (555/1981) 21 §:n mukaisen aloittamisluvan Matti Viren  Oy:lle aloittaa maa-ainesten ottaminen ennen lupapäätöksen (8.10.2020 § 61) lainvoimaisuutta.  Toiminta sijaitsee Lapinjärvellä Porlammin kylässä.

Maa-ainesten ottamisalue on kiinteistöjen Santala RN:o 407-409-12-8 ja Santala 2 407-409-12-35 alueella Porlammilla, osoite Porlammintie 691.

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 13.11.–21.12.2020 Lapinjärven kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.lapinjarvi.fi. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 20.11.2020.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Helsingin hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 21.12.2020.

 Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Maija Lehtomäki, puh. 040 777 3460, sähköposti: maija.lehtomaki@loviisa.fi.

Pöytäkirja