Loviisanseudun seurakuntayhytmä on jättänyt maisemtyölupahakemuksen

KUULUTUS

Loviisanseudun seurakuntayhtymä on jättänyt maankäyttö- ja rakennuslain 128. §:n mukaisen maisematyölupahakemuksen 407-2023-20 koskien puiden kaatoa Lapinjärven uudella hautausmaalla asemakaava-alueella.

Hakemus kuulutetaan maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65 §:n mukaisesti.

Hakemuksen johdosta asianosaisilla on maankäyttö- ja rakennusasetuksen 65 §:n nojalla tilaisuus muistutuksen tekoon. Mahdolliset muistutukset on jätettävä 27.10.2023 klo 16.00 mennessä Lovinfoon, Mariankatu 12 A, 07900 Loviisa, sähköpostitse lovinfo@loviisa.fi tai kirjeitse osoitteeseen Loviisan kaupunki, Elinkeino- ja infrastruktuurikeskus, rakennusvalvonta, Degerbynkatu 21, PL 77, 07901 Loviisa.

Kuulutus ja asiakirjat pidetään nähtävillä 6.10.-27.10.2023 Lapinjärven kunnan ilmoitustaululla osoitteessa Lapinjärventie 20 A ja www.lapinjarvi.fi.

Loviisa 6.10.2023

Rakennus- ja ympäristölautakunta

Hakemus_Ansökan.Lapinjärvi