KUULUTUS UUSIMAA-KAAVA 2050 -KOKONAISUUDEN VOIMAANTULOSTA

Maankäyttö- ja rakennusasetuksen 93 § mukainen

KUULUTUS UUSIMAA-KAAVA 2050 -KOKONAISUUDEN VOIMAANTULOSTA

Uudenmaan maakuntahallitus päätti kokouksessaan 7.12.2020 (§ 128, § 129, § 130) määrätä maankäyttö- ja rakennuslain 201 §:n nojalla Uudenmaan maakuntavaltuuston 25.8.2020 (§ 20, § 21, § 22) hyväksymien Uusimaa-kaava 2050 -kokonaisuuteen kuuluvien Helsingin seudun vaihemaakuntakaavan, Itä-Uudenmaan vaihemaakuntakaavan ja Länsi-Uudenmaan vaihemaakuntakaavan tulemaan voimaan ennen kuin ne ovat saaneet lainvoiman.

Tullessaan voimaan Uusimaa-kaavan kokonaisuuteen kuuluvat vaihemaakuntakaavat korvaavat aikaisemmin Uudellamaalla voimassa olleet maakuntakaavat, lukuun ottamatta 4. vaihemaakuntakaavan tuulivoiman ratkaisua ja Östersundomin alueen maakuntakaavaa.

Helsingin hallinto-oikeus voi myöhemmin kieltää päätöksen täytäntöönpanon käsitellessään edellä mainituista vaihemaakuntakaavoista tehtyjä valituksia.

Lisätietoa Uusimaa-kaavasta www.uudenmaanliitto.fi/uusimaa-kaava

Uudenmaan liitto
Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki
Sähköposti: toimisto@uudenmaanliitto.fi
www.uudenmaanliitto.fi
Puhelin: (09) 4767 41

Kuulutus_Uusimaa-kaava 2050