Kuulutus: Ristisillan asemakaavan muutos ja laajennus

Lapinjärven tekninen lautakunta on kokouksessaan 8.12.2020 § 67 hyväksynyt otsikossa mainitun kaavamuutoksen ja -laajennuksen vireilletulon ja osallistumis- ja arviointisuunnitelman (OAS) MRL 63 § mukaisesti. Kunnan tavoitteena on päivittää Ristisillantien alueen nykyinen asemakaava ja laajentaa sitä samalla itään sekä länteen päin. Alueesta on tarkoitus muodostaa vetovoimainen kokonaisuus yrityselämän tarpeisiin hyvien liikenneyhteyksien varrelle.

Osallistumis- ja arviointisuunnitelmaa koskevat aineistot ovat nähtävillä Lapinjärven kunnantalon yhteispalvelupisteessä sekä kunnan nettisivuilla osoitteessa http://www.lapinjarvi.fi  15.12.2020-15.1.2021 välisenä aikana.

Mahdolliset kirjalliset mielipiteet on toimitettava nähtävänä oloajan kuluessa osoitteella: Lapinjärven Tekninen lautakunta, Lapinjärventie 20 A, 07800 LAPINJÄRVI tai kunta@lapinjarvi.fi.

Kaavaa laatii Karttaako Oy, jarmo.makela@karttaako.fi, p. 0400 220082. Kunnan yhteyshenkilö on tekninen johtaja Kristiina Tikkala, kristiina.tikkala@lapinjarvi.fi, p. 044 720 8652.

 

LAPINJÄRVEN TEKNINEN LAUTAKUNTA

14.12.2020

Lapinjärvi Ristisilta OAS 141220

Lapinjärvi Ristisilta Luontoselvitys 111220