Tiedote 15.12.2020

Rajoitukset ja suositukset koronapandemiasta johtuen Lapinjärvellä 10.1.2021.asti

Yhdessä Lapinjärvellä sijaitsevassa ympärivuorokautisen hoiva-asumisen yksikössä todettiin viime viikolla asukkaalla koronavirustartunta. Tartuntaketju on jäljitetty. Asukas ei ole ollut tekemisissä muiden asukkaiden kanssa. Tartuntataudeista vastaavan lääkärin arvion mukaisesti yksikössä on testattu laajasti sekä kyseisen pienyksikön asukkaat, että altistunut henkilöstö, eikä näissä seulontatesteissä ole todettu yhtäkään lisä- tai jatkotartuntaa. Altistuneet on asetettu tartuntatautilain mukaiseen karanteeniin. Tilannetta seurataan aktiivisesti ja tarvittaessa testausta jatketaan tartuntatautilääkärin arvion pohjalta. Asukkaiden yksityisyyden suojaamiseksi emme kerro tarkemmin, mistä yksiköstä on kyse. Yksikössä asuvien läheisiin ja henkilökuntaan on oltu yhteydessä ja heille on annettu ohjeita asiaan liittyvistä käytännöistä.

Tartuntojen leviämisen estämiseksi vetoamme kuntalaisiin, että noudattaisitte rajoituksia ja suosituksia.

Seuraavien rajoitusten voimassaolo on jatkettu 10.1.2021 asti:

· Nuorisotyö toimii vain etänä diginuokkuna.

· Kaikki kunnan sisäliikuntatilat (kuntosali, pakkaamo, liikuntahallit) on suljettu. Suositellaan, että yksityiset toimijat sulkevat vastaavat liikunnan ja vapaa-ajan tilat.

· Kaikki organisoitu harrastustoiminta (mukaan lukien taiteen perusopetus) on keskeytetty sisätiloissa ja kaikki yli 20-vuotiaiden harrastustoiminta myös ulkona. Kaikki yli 20-vuotiaiden harrastusvuorot ulkokentiltä on peruttu. Suositellaan, että yksityiset toimijat toimivat vastaavasti.

· Kirjasto- ja kulttuuripalvelut järjestetään tavanomaisesta poiketen siten, että kirjasto siirtyy noudattamaan noutopalvelua ja palvelua annetaan etänä,

· Kulttuuritoimen tapahtumia ei järjestetä

· Pyydetään edelleen suu-nenäsuojien käyttöä kaikkien kunnan toiminnoissa vierailevien henkilöiden osalta. Tämä tarkoittaa esimerkiksi lapsia päiväkotiin tuovia tai sieltä lapsia noutavia henkilöitä sekä myös kunnan omaa henkilöstä heidän vieraillessa muussa kuin omassa yksikössä.

· Lapinjärven kunta työskentelee pääsääntöisesti etänä kaikissa sellaisissa työtehtävissä, joissa se on tilapäisestikin mahdollista. Henkilökunta noudattaa turvavälejä ja maskisuosituksia.

· Emme ota vastaan vieraita kunnan tiloihin pois lukien Honkahovi. Vierailut vanhuspalvelun yksikköihin tapahtuvat aina etukäteen puhelimitse sovitusti hoitohenkilökunnan kanssa, vain 1 vieras kerrallaan/asiakas.

Kunnanvirasto palvelee asiakkaista pääasiassa sähköpostitse kunta@lapinjarvi.fi ja puhelimitse 019 510 860. Kunnanvirasto on suljettuna 10.1.2021 asti.

Edelleen vahvasti suosittelemme, että kuntalaiset eivät järjestä yleisötilaisuuksia tai yli 10 hengen perhejuhlia.

Myös edelleen pyydämme, että yritykset lähtevät mukaan torjumaan koronaviruksen leviämistä ja käyttävät asiakaspalvelussa maskeja.

Lapinjärven kunnan johtoryhmä seuraa tiiviisti koronatilanteen kehittymistä ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin tilanteen mukaan.