Nytt år och ny tid för Lappträsk

Ni har bra ös där. Så har jag hört många bekanta säga om Lappträsk under den gångna hösten. Visst måste jag erkänna att de har rätt. Vi har verkligen bra utvecklingsanda nu. Vi hade tanken om Lappträsk som föregångare som röd tråd då vi gjorde upp budgeten för nästa år. Det är mycket utveckling på kommande nästa år. Helt nya saker även sätt ur nationellt perspektiv.

I Lappträsk uppgjordes 2014 plan för servicenät och serviceproduktion. Tillika fastställdes kvalitetsnivån för närservice i Lappträsk i kvalitet 2020-handlingen. Nu e det dags att fortsätta till följande nivå. I samband med kvalitetsarbetet steg delaktighet och människoorientering som ett tema. Lappträsk ska officiellt bli en människoorienterad kommun, där planering och produktion ges människoorienterat. Vi börjar med ett projekt inom äldreomsorgen, Människonära äldreomsorg, där man förnyar synvinkeln för vårdarbetet, producerandet av tjänsterna, fastigheter och informationssystem. Lappträsk blir en föregångare inom äldreomsorgen. Vi har fått föregångaren inom människokoordinerad äldreomsorg Taina Semi som samarbetspartner i projektet. Taina börjar orientera personalen inom äldreomsorgen i januari.

Under budgetseminariet önskades speciellt att man skulle satsa på marknadsföring och göra Lappträsk känt. Man önskade också nya tag för att stöda näringslivet. Samma anslag som under tidigare år ska fördelas allt noggrannare genom en plan för marknadsföring och livskraft som uppgörs redan 2015. Lappträsks bränd ska lysa upp bl.a. tillsammans med näringslivsföretagarna.

Kommunen köpte under 2014 det sk. Metla området som tomtmark. Detta speciella område ska i samarbete med Aalto-universitetet planeras för byggande av trä och nya innovationer.

I övervåningen av biblioteket förverkligas i samarbete med användarna av utrymmet en sammanslutning för de som försörjer sig själva och företagare. Projektet byggs småningom upp under åren 2016-2018.

En människonära kommun tar organisationer och andra aktörer med i utvecklandet av kommunens service. Framförallt inom bildningsväsendet ska man satsa på samarbete.

Rör på dej och må bra projektet ska få kommunens personal och kommuninvånarna att röra på sej.

Man har försökt hitta anslag för utveckling genom att effektivera verksamheten så att kvaliteten skall hållas på god nivå. Skatteprocenten höjs inte för år 2016. Året 2016 har ännu budgetunderskott men år 2017 kommer vi till nollresultat på p.g.a. skatteförhöjning. Vi hoppas att vi genom utvecklingsåtgärderna ska undgå skatteförhöjningen för år 2017.

I mitten av december fick vi goda nyheter. Vi får understöd av TE-byrån för en helt ny verksamhetsform som främjar sysselsättningen, Taitopaikka. Taitopaikka ska bli en träningscentral, en pool för kunnande. Taitopaikka ska tillsammans med företagen erbjuda förberedelse och utbildning till de arbetslösa för att stöda sysselsättningen. I början året rekryterar vi arbetslivstränare till Taitopaikka; en husbonde och en inspektor. Företagen fungerar som mentorer i Taitopaikka och därmed blir tröskel för rekrytering lägre. Kontakta mig i fall ditt företag vill vara med i verksamheten i Taitopaikka.

Mycket är alltså på gång. Lappträsk inleder det nya året som föregångare. Det blir en tid av utveckling.

Tack till personalen, föreroendevalda, samarbetspartner och alla kommuninvånare för ett fantastiskt år. Fridfull Jul och Gott Nytt År 2016! Vi ses!

 

Tiina Heikka

kommundirektör

 


Avsändare
Webmaster /S Mickos