Haemme erityisluokanopettajaa Hilda Käkikosken kouluun

 

Työavain:

 

341492

Hakuaika: 18.2.2021-4 .3.2021
Työ alkaa: 1.8.2021

Palvelussuhteen tyyppi: vakituinen
Palkka:                                    OVETES
Työn luonne: kokoaikatyö
Tehtäväalue:  erityisopetus

 

Tehtävänkuvaus:

Hilda Käkikosken koulussa on haettavana erityisluokanopettajan virka. Luokka on tarkoitettu 0-6-luokkalaisille, erityisen tuen piirissä opiskeleville oppilaille. Erityisluokanopettaja työskentelee yhdessä koulunkäynninohjaajan kanssa.

Opettajan kelpoisuudet määräytyvät opetustoimen  henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista annetun asetuksen (986/1998) mukaisesti. Vak inaist a virkaa täytettäessä huomioidaan ainoastaan ne hakijat, jotka täyttävät viran kelpoisuusvaatimuksen hakuajan päätt yessä. Kelpoisuuden osoittavat todistukset tarkistetaan mahdollisessa haastattelutilanteessa. Tarvittaessa virka voidaan täyttää määräaikaisesti tästä hausta kelpoisten hakijoiden puutt uessa.

Tehtävässä edellytetään:

  • monipuolista alkuopetusosaamista
  • kokemusta joustavista opetusjärjestelyistä
  • kokemusta kolmiport aisesta tuesta ja pedagogisten asiakirjojen laatimisesta
  • yhteistyökykyä luokanopettajien ja muun henkilökunnan kanssa
  • tiimityöskentelytaitoja
  • joustavuutta ja yhteistyötaitoja

Tehtävässä noudatetaan kuuden kuukauden koeaikaa. Virkaan valitun on esitettävä hyväksyttävä ote rikosrekisteristä ja toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen viran vastaanottamista.

Lisätietojen antajat:

Rehtori Piia Siltala piia.siltala(at ) lapinj ar vi. fi  puh. 044 581 8076 Sivistystoimenjohtaja Pia Aaltonen pia.aalt onen(at) lapinj ar vi. fi puh. 050 543 9522

Lapinjärven kunta on savuton työpaikka.

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisessä osoitteessa www.kuntarekry.fi Työpaikka on avoinna myös te-palvelut .fi (mol).