Haemme esiluokan opettajaa Kirkonkylän kouluun

Työavain: 341510
Hakuaika: 18.2.20 21-4.3.2021
Työ alkaa: 1.8.2021
Palvelussuhteen tyyppi: vakinainen
Palkka: OVTES
Työn luonne: kokoaikatyö
Tehtävänimike: esiluokan opettaja

Tehtävänkuvaus:

 Kirkonkylän koulussa on avoinna tuntiopettajan tehtävä esiopetuksessa 1.8.2021 alkaen.Haemme Lapinjärven ihmislähtöiseen kuntaan tuntiopettajaa esikouluun. Opetusvelvollisuus on 19 tuntia. Esikoulu järjestetään Kirkonkylän koulun yhteydessä.

Koulumme toiminta-ajatuksena on saada oppilaat ajattelemaan itsenäisesti. Haluamme tarjota lapsille kokemuksia oppimisen ilosta ja lapsilähtöisestä oppimisympäristöstä. Tavoitteemme on vastuullisia valintoja tekevä oppilas, joka ottaa toiset ihmiset huomioon ja uskoo omiin mahdollisuuksiinsa vaikuttaa kouluyhteisössä ja koko yhteiskunnassa.

Lapinjärvellä on panostettu vahvasti tietotekniikkaan: Jokaisella esikoululaisella on käytössään henkilökohtainen iPad, ja myös opettajalla on käytössään tietokone ja puhelin. Valinnassa luemme eduksi hyvät tietotekniset valmiudet. Esiluokan opettajaksi toivomme innostunutta ja joustavaa opetusalan ammattilaista.

Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, ratkaisukeskeistä työskentelytapaa ja positiivisen pedagogiikan tuntemusta.

Esiopettajan tehtävän kelpoisuusvaatimukset perustuvat asetukseen opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksist a (629/1998). Tehtävässä noudatetaan neljän kuukauden koeaikaa. Tehtävään valitun on esitettävä hyväksyttävä ote rikosrekisterist ä ja toimitettava hyväksyttävä todistus terveydentilastaan ennen tehtävän vastaanottamista. Muodollisesti kelpoisten hakijoiden puuttuessa tästä hausta voidaan valita myös ei-kelpoinen henkilö.

Lisätietojen antajat:

Rehtori Piia Siltala piia.silt ala( at) lapinj ar vi. fi puh. 044 581 8076 tai sivistystoimenjohtaja Pia Aaltonen pia.aaltonen(at)lapinjarvi.fi puh. 050 543 9522

Työpaikkaa haetaan ensisijaisesti sähköisessä osoitteessa www.kuntarekry.fi . Työpaikka on avoinna myös te-palvelut.fi (mol).