Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Loviisan kaupungin rakennus- ja ympäristölautakunta on 13.12.2022 § 73 tekemällään päätöksellä myöntänyt Pukaron metsästysseura – Pockar jaktförening ry:lle ympäristönsuojelulain (527/2014) 27 §:n mukaisen ympäristöluvan ampumaradalle.

Pukaron metsästysseura – Pockar jaktförening ry:n ampumarata sijaitsee osoitteessa Koivistontie 223 kiinteistöllä 407-410-12-157 Lapinjärvellä.

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 21.12.2022 – 27.1.2023 Lapinjärven kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.lapinjarvi.fi. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 28.12.2022.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 27.1.2023.

 Rakennus- ja ympäristölautakunta

Pöytäkirjan ote §73_ELY_allek.

RAYML-BYMIN-08_20221213_Liite-Bilaga_54-01_Ympäristölupa_ampumarata_Pukaron metsästysseura_13.12.2022

RAYML-BYMIN-08_20221213_Liite-Bilaga_54-02_Ympäristölupahakemus Pukaron metsästysseura ry 20.6.2022

RAYML-BYMIN-08_20221213_Liite-Bilaga_54_02_06_YLH Pukaron metsästysseura 20.6.2022_liite 6_haitta-aineiden hallinnan tarvearviointi

RAYML-BYMIN-08_20221213_Liite-Bilaga_54-02-01_Ympäristölupahakemus Pukaron metsästysseura 20.6.2022_liite 1_sijoituspaikkalupa

RAYML-BYMIN-08_20221213_Liite-Bilaga_54-02-02_Ympäristölupahakemus Pukaron metsästysseura 20.6.2022_liite 2_Lääninhallituksen päätös

RAYML-BYMIN-08_20221213_Liite-Bilaga_54-02-03_Ympäristölupahakemus Pukaron metsästysseura 20.6.2022_liite 3_Tarkastuspöytäkirja

RAYML-BYMIN-08_20221213_Liite-Bilaga_54-02-07_Ympäristölupahakemus Pukaron metsästysseura 20.6.2022_liite 7_kuormituslaskelma

RAYML-BYMIN-08_20221213_Liite-Bilaga_54-02-08_Ympäristölupahakemus Pukaron metsästysseura 20.6.2022_liite D_ote YTJ

RAYML-BYMIN-08_20221213_Liite-Bilaga_54-02-04_Ympäristölupahakemus Pukaron metsästysseura 20.6.2022_liite 4_Asianosaiset_päivitetty

RAYML-BYMIN-08_20221213_Liite-Bilaga_54-02-05_Ympäristölupahakemus Pukaron metsästysseura 20.6.2022_liite 5_Käyttöoikeussopimukset