Ympäristönsuojelulain mukainen päätös

Hakija                   Jordbrukssammanslutning Pockar gård

Dnro                      ESAVI/26333/2022

Päätösnro           334/2022

Asia                        Eläinsuojan ympäristöluvan muuttaminen ja biokaasulaitoksen ympäristölupa, Lapinjärvi

Kuulutuksen ja päätöksen nähtävilläpito
Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun päätöksen tiedoksi julkisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 10.11.–19.12.2022 osoitteessa https://ylupa.avi.fi, mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa.