Ympäristönsuojelulain mukainen päätös / yleinen ilmoitusmenettely

Loviisan kaupungin ympäristöpäällikkö on 7.2.2023 tehnyt päätöksen (YL-42-434-2023-1) ympäristönsuojelulain (527/2014) 115a §:n mukaisesta Crista Hällforsin tekemästä ilmoituksesta, joka koskee eläinsuojan ympäristöluvan muuttamista.

Eläinsuoja sijaitsee kiinteistöllä 407-402-2-47, Harsböle, Lapinjärvi.

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 9.2.–20.3.2023 Lapinjärven kunnan verkkosivuilla osoitteessa
www.lapinjarvi.fi. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 16.2.2023.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 20.3.2023.

Lisätietoja antaa ympäristöpäällikkö Heidi Lyytikäinen, puh. 0440 555 373, sähköposti: etunimi.sukunimi@loviisa.fi.

Ilmoituspäätös Hällfors 7.2.2023