Ympäristönsuojelulain mukainen päätös / meluilmoitus

Loviisan kaupungin ympäristönsuojelutarkastaja on 22.1.2021 tehnyt päätöksen ympäristönsuojelulain (527/2014) 118 §:n mukaisesta Suomen Kivisora Oy:n tekemästä ilmoituksesta, joka koskee melua aiheuttavaa tilapäistä kivien murskaamista. Päätös mahdollistaa toiminnan aloittamista mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.

Murskauspaikka on rakennushanke, kiinteistöllä 407-409-30-20 Porlammilla, Lapinjärvellä.

Tämä kuulutus ja päätös pidetään nähtävillä 25.1.–2.3.2021 Lapinjärven kunnan verkkosivuilla osoitteessa www.lapinjarvi.fi. Päätöksen tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemäntenä päivänä kuulutuksen julkaisemisajankohdasta eli 31.1.2021.

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tarkemmat ohjeet muutoksenhausta ovat päätöksen liitteenä olevassa valitusosoituksessa. Valitusaika päättyy 2.3.2021.

Lisätietoja antaa ympäristönsuojelutarkastaja Maud Östman, puh. 0440 555 413, sähköposti: etunimi.sukunimi@loviisa.fi.

päätös 22.1.2021_Suomen Kivisora Oy_liitteineen