Ympäristönsuojelulain mukainen lupahakemus

Hakija:  Lapinjärven kunta

Dnro:     ESAVI/32586/2022

Asia:       Kirkonkylän jätevedenpuhdistamon toiminnan muuttaminen sekä toiminnan aloittamislupa, Lapinjärvi

Kuulutuksen ja hakemusasiakirjojen nähtävilläpito

Aluehallintovirasto antaa yllä mainitun hakemusasian tiedoksi jukisella kuulutuksella aluehallintovirastojen verkkosivuilla. Kuulutus ja hakemusasiakirjat pidetään nähtävillä 5.4.-12.5.2023 osoitteessa https://ylupa.avi.fi , mistä ne ovat luettavissa. Ohjeet muistutusten ja mielipiteiden tekemiseen ilmenevät tiedoksiantokuulutuksesta.