Ympäristönsuojelulain (527/2014) ja ympäristönsuojeluasetuksen (138/2019) mukainen ilmoitus eläinsuojasta.

Kuulutus
Lapinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomaiselle on toimitettu ympäristönsuojelulain (527/2014) ja ympäristönsuojeluasetuksen (138/2019) mukainen ilmoitus eläinsuojasta. Ilmoitus koskee toiminnan laajentamiseksi myönnetyn ympäristöluvan muuttamista.

Hakija
Crista Hällfors
Sandforsintie 10
07870 Skinnarby

Toiminnan sijainti
Harsbölentie 215, 07870 Skinnarby, 407-402-2-47

Muut ilmoitusta koskevat tiedot
Tilalla on voimassa oleva ympäristölupa eläinsuojan toiminnan laajentamiseksi (Etelä-Suomen aluehallintovirasto 4.2.2019, ESAVI/16640/2018). Ympäristölupapäätöksen mukaan uusissa lietelantasäiliöissä on oltava tiivis kate. Nyt haetaan ilmoitusmenettelyn kautta muutosta ympäristölupapäätökseen niin, että kattamismenetelmänä käytettäisiin tiiviin katteen sijaan kuorettumista sekä tämän lisäksi mahdollisesti styroksiruohetta tai nollakuitua.

Ilmoituksen johdosta on tehty päätös 8.7.2019, jossa ilmoitus on hylätty. Korkein hallinto-oikeus on vuosikirjapäätöksellään 38/1/21 19.9.2022 palauttanut ilmoituksen uuteen käsittelyyn.

Kuulutus ja ilmoitusasiakirjat liitteineen pidetään nähtävillä 16.12.2022 – 23.1.2023 Lapinjärven kunnan internetsivuilla, osoitteessa www.lapinjarvi.fi.
Ilmoituksen johdosta on asianosaisilla eli niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, tilaisuus muistutuksen tekoon. Myös muilla henkilöillä ja yhteisöillä, jotka eivät edusta asianosaisia, on oikeus ilmaista mielipiteensä.

Mahdolliset muistutukset ja mielipiteet on viimeistään 23.1.2023 toimitettava osoitteeseen Loviisan kaupunki, rakennus- ja ympäristölautakunta, PL 77, 07901 Loviisa tai sähköisesti osoitteella ymparisto@loviisa.fi.

Lapinjärven kunnan ympäristönsuojeluviranomainen tarkastaa ilmoituksen ja tekee sen johdosta ympäristönsuojelulain mukaisen ilmoituspäätöksen.

Lisätietoja ilmoituksesta ja sen käsittelystä:
ympäristöpäällikkö Heidi Lyytikäinen, puh 0440 555 373 tai ymparisto@loviisa.fi.

Ansökan 22.9.2022

Bilaga 1_ARK 06 – LS 23.05.2019

Bilaga 2_Ritning ARK AS + LS förstorad

Bilaga 3_Besvär 22.07.2019

Bilaga 4_Genmäle A 2.1.2020

Bilaga 5_Genmäle B 2.1.2020

Bilaga 6a_Genmäle HFD Hällfors

Bilaga 6b_Genmäle HFD Hällfors bilaga 1-3

Bilaga E_A Ely kannanotto A 25.9.2019

Bilaga E_B Ely Kannanotto B 25.9.2019

Bilaga_E_C Ely Kannanotoo C 25.9.2019